Պայմաններ և դրույթներ

Բարի գալուստ «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ի կայք՝ www.prodecor.am («Կայք»): Կայք մուտք գործելով կամ օգտագործելով՝ դուք համաձայնում եք հետևել Ընդհանուր դրույթներին և պայմաններին («Օգտագործման պայմաններ»):

Կայքի բովանդակություն։ Կայքը պատկանում և շահագործվում է «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ի կողմից: Կայքը պարունակում է տեքստ, գրաֆիկա, պատկերներ, լոգոներ և այլ նյութեր (այսուհետև՝ «Բովանդակություն»), որոնք պատկանում կամ լիցենզավորված են «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ի կողմից: Բովանդակությունը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով և չի կարող որևէ կերպ պատճենվել, վերարտադրվել կամ փոփոխվել առանց «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ի նախնական գրավոր համաձայնության:

Կայքի օգտագործումը։ Դուք կարող եք օգտագործել կայքը՝ ծանոթանալու «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ի աշխատանքների, ծառայությունների և գների հետ: Դուք չեք կարող օգտագործել Կայքը որևէ այլ նպատակով, ներառյալ. (ա) «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ի գործընկերներին և հաճախորդներին ներգրավելը (բ) Կայքի գործունեությանը միջամտելը. գ) ցանկացած կիրառելի օրենքներ կամ կանոնակարգեր խախտելը. կամ (դ) Կայք մուտք գործելու կամ Կայքից տեղեկություններ հավաքելու ցանկացած ավտոմատացված միջոցների օգտագործումը:

Գաղտնիության քաղաքականություն։ «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ն հարգում է ձեր գաղտնիությունը և պարտավորվում է պաշտպանել ձեր անձնական տվյալները: Խնդրում ենք վերանայել մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը, որը բացատրում է, թե ինչպես ենք մենք հավաքում, օգտագործում և պաշտպանում ձեր անձնական տվյալները:

Հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր։ Կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կայքեր, որոնք չեն պատկանում կամ չեն շահագործվում «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ի կողմից: «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ն չի հաստատում կամ պատասխանատվություն չի կրում այս երրորդ կողմի կայքերի բովանդակության կամ գաղտնիության քաղաքականության համար:

Երաշխիքներից հրաժարում։ «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ն Կայքի կամ Բովանդակության վերաբերյալ որևէ տեսակի՝ հստակ կամ ենթադրյալ երաշխիքներ չի տալիս: Կայքը և բովանդակությունը տրամադրվում են «ինչպես կա» և «ինչպես հասանելի է» հիմունքներով՝ առանց որևէ տեսակի երաշխիքների՝ բացահայտ կամ ենթադրյալ, որոնք ներառում են, բայց չեն սահմանափակում սեփականության իրավունքը, ապրանքատեսակի համար տրամադրվող երաշխիքը։

Պատասխանատվության սահմանափակում։ «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ն ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում Կայքի կամ Բովանդակության ձեր օգտագործման հետևանքով կամ դրա հետ կապված որևէ վնասի համար, ներառյալ ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հատուկ, պատժիչ կամ հետևանքային վնասները, կամ վնասներ շահույթի, գուդվիլի, օգտագործման, տվյալների կամ այլ ոչ նյութական կորուստների պատճառով, լինի դա պայմանագրով, խախտման, անփութության, խիստ պատասխանատվության կամ որևէ այլ իրավունքի հիման վրա:

Փոխհատուցում. Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և պահել անվնաս «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ին և նրա տնօրեններին, աշխատակիցներին և փոխկապակցված կազմակերպություններին ցանկացած պահանջներից, կորուստներից, պարտավորություններից, ծախսերից (ներառյալ ողջամիտ փաստաբանական վճարները), որոնք բխում են Կայքի կամ Բովանդակության ձեր կողմից օգտագործման կամ սույն Օգտագործման պայմանների խախտման հետ:

Գործող օրենք։ Սույն Օգտագործման պայմանները պետք է կարգավորվեն և մեկնաբանվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան՝ առանց օրենքի բախման որևէ սկզբունք ուժի մեջ մտնելու: Դուք համաձայնում եք, որ սույն Օգտագործման պայմաններից կամ կայքից բխող կամ կայքին առնչվող ցանկացած իրավական կամ արդարացի գործողություն պետք է ներկայացվի միայն Հայաստանում գտնվող դատարաններում, և սրանով համաձայնում եք և ենթարկվում եք այդպիսի դատարանների իրավասությանը:

Փոփոխություն։ «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ-ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել Օգտագործման պայմանները՝ առանց նախնական ծանուցման: Ձեր կողմից Կայքի շարունակական օգտագործումը ցանկացած նման փոփոխությունից հետո նշանակում է Ձեր կողմից վերանայված Օգտագործման պայմանների ընդունումը:

Սույն Օգտագործման պայմանների վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խնդրում ենք դիմել «Պրո Դեկոր» ՍՊԸ՝ գրելով [email protected] հասցեին կամ զանգահարելով +374 41 44 32 32 հեռախոսահամարով։